geoloji

geoloji
<yun.> sif. Geologiyaya aid olan, geologiya ilə əlaqədar olan. Geoloji xəritə. // Yerin tarixinə, Yer qabığına aid olan. Geoloji dövr. Geoloji kəşfiyyat (bir yerdə olan faydalı qazıntıları öyrənmək məqsədilə aparılan geoloji tədqiqat, axtarış).

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • kəsiliş — is. Kəsilmə tərzi; kəsilmə. Layın geoloji kəsilişi. – Sahənin geoloji kəsilişi müəyyən edilmiş mexaniki xassələr vasitəsilə dəqiqləşdirilir. S. Quliyev …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təbəqatül’ərz — ə. 1) yerin geoloji quruluşu; 2) geologiya …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dəstə — 1. is. <fars.> 1. Birgə fəaliyyət üçün birləşmiş adamlardan ibarət mütəşəkkil qrup. Geoloji kəşfiyyat dəstəsi. Ovçular üç dəstəyə ayrıldılar. Çalğıçılar dəstəsi. – Molla Nəbiqulu məktəb uşaqlarından bir dəstə düzəltdi. Ə. H.. 2. Xüsusi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fauna — is. <lat.> Hər hansı bir ərazinin və ya geoloji dövrün heyvanlar aləmi, bütün heyvan növləri; heyvanat aləmi. Səhra faunası. Abşeronun faunasını tədqiq etmək. – Dənizlərin əmələ gəlməsi tarixi başqabaşqadır. Buna görə qonşu dənizlərin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • flura — <qədim Roma əsatirində çiçək, yaz və gənclik ilahəsinin adından> Hər hansı bir yerin və ya geoloji dövrün bitki aləmi, bütün bitki növlərinin toplusu; nəbatat. Azərbaycanın florası. Hər bir floranın əsasını onun növ və cins tərkibi təşkil… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • formasiya — <lat. formatio – təşəkkül, növ> kit. Bir şeyin inkişafında müəyyən pillə, mərhələ; məhz həmin pilləyə, inkişaf mərhələsinə xas olan tip; quruluş. Geoloji formasiya. ◊ İctimai iqtisadi formasiya fəls. iqtis. – insan cəmiyyətinin, müəyyən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • massiv — <fr.> 1. coğr. Geoloji quruluş cəhətdən bir cür olan yastı dağ təpələrindən ibarət sahə. Tyan şan massivi. 2. Hər hansı əlamətlərinə görə bir cür olan geniş sahə. Meşə massivi. Çöl massivi. – Eldar <atın> üstündə pambıq massivlərini… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • okeanoqrafiya — <yun. okeanos – ucsuzbucaqsız dəniz və grapho – yazıram> Fiziki coğrafiyanın dəniz və okeanlarda gedən fiziki, kimyəvi, geoloji, bioloji prosesləri və hadisələri tədqiq edən sahəsi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • paleozuy — <yun. palaios və zoe> Yerin geoloji tarixində mezozoy dövründən əvvəlki dövr. Paleozoy dövrü …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qazıntı — 1. is. 1. Yer altından qazımaqla çıxarılan mədən və s. faydalı süxurlar. Təbiətdə faydalı qazıntılara ya ayrı ayrı minerallar, ya da bir mineraldan ibarət olan süxurlar şəklində təsadüf edilir. M. Qaşqay. 2. Qədim dövrlərə aid maddi mədəniyyət… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”